Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


STATUTEN


De statuten van de KOVOM vindt u hier.


Het Huishoudelijk Regelement vind u hier


Aan de leden van de KOVOM.


L E E S W I J Z E R


Conform de gemaakte afspraak, gedaan in de ALV van 19 november 2016 in zake aanpassing van het HHR, bericht ik u het volgende.

  • Onderstaand treft u aan de leeswijzer bij het bijgevoegde bijgestelde

concept-HHR van de in de vergadering genomen besluiten.

  • a. Een nieuw punt in artikel 2: lid 2.

b. Artikel 2, lid 2 wordt lid 3.

c. Artikel 2, wordt uitgebreid met een nieuw lid 4.

d. Artikel 4, lid 1 is aangepast (zie oorspronkelijke tekst).

e. Artikel 4, lid 2 is aangepast (zie oorspronkelijke tekst).

f. Artikel 17, lid 3 is aangepast (zie oorspronkelijke tekst).

g. Artikel 24, lid 4 is aangepast (zie oorspronkelijke tekst).

  • Er is ook een aantal administratieve punten gewijzigd zoals bijvoorbeeld: in het oude HHR wordt nog gesproken over Koude Oorlog Bulletin, moet nu zijn Geeft Acht.
  • Er kunnen nu dus geen opmerkingen van inhoudelijke aard meer worden gemaakt. Wel als u met de verwoording van de aanpassingen niet eens bent. Mocht dat het geval zijn, wil dan de heer C.J.M. Westgeest onverwijld per

e-mail daarvan in kennis stellen met uw voorstel tot een andere verwoording

(e-mail: [email protected]). U krijgt uiteraard antwoord.

  • 14 Dagen nadat u de bedoelde stukken heeft ontvangen ( dagtekening e-mail) krijgt het HHR kracht van gewijsde oftewel wordt vastgesteld.

Met vriendelijke groet.

Voorzitter KOVOM

0