KED - KOVOM EXERCITIE DETACHEMENT

De Stafdienst bestaat uit de volgende leden:

1. Coördinator KED en Vice Voorzitter Jan de Winter.

2. Commandant KED en Parade commandant Gerard Smith.

Algemeen:

1. Jan de Winter en Gerard Smith bepalen vooraf hoe we lopen.

2. De Banier wacht staat tijdens een defile onder leiding van de

commandant van het KED

3. Als de Banier wacht alleen loopt dan staan ze onder leiding van de

Banier commandant.

4. Er wordt alleen nog over Banier gesproken en niet over Vaandel.

5. De K.E.D. leden incl. de Banierwacht dragen altijd witte handschoenen tijdens een Defile of plechtigheid.

6. De K.E.D. leden moeten altijd op de zelfde plaats staan klein naar groot.

7. Richten op de rechter kopman.

8. Bij hoofd rechts dan geldt dat niet voor de rechter kopman.

9. Banier groep alleen de commandant hoofd rechts.

10. Bij defiles zo breed mogelijk marcheren dus over de hele straat.

11. Als het Banier er niet bij is dan aanvulling door de rechter kopman.

12. Onder het marcheren niet praten, roepen of zwaaien.

13. Geen toeschouwers langs de kant de hand geven.

14. Geen vrouwen achter de groep laten meelopen.

15. Alleen Cdt. KED geeft de commando's.

16. De reserve commandant geeft zo nodig het tempo achter aan, maar loopt

wel in de groep en niet er buiten.

17. Geen showband er van maken want wij zijn het visite kaartje.

18. We streven er naar een keer per jaar een oefendag te organiseren.

19. Oefenen kan eventueel in Soesterberg, locatie "de Palmpit".

Het KED geeft acte de presence bij uitreikingen van herinneringsmedailles van de KOVOM op de Cold War Medal Day , mits het weer het toelaat.

Bestuursbesluiten met betrekking tot het K.E.D. :

  • Het KED treedt op bij de uitreiking van de herinneringsmedailles van de KOVOM te Bronbeek.
  • Bij voldoende aanmeldingen neemt het KED deel aan:

          -Bevrijdingsdefilé op 5 mei te Wageningen

          -Bevrijdingsdefilé op 18 september te Eindhoven

  • Jan de Winter is binnen het bestuur het aanspreekpunt voor alle zaken het K.E.D. betreffende.

Leden van het K.E.D.


Blonk                      Jasper

Bosch van den        Ernst

Dag voor den          Teus

Dam van                 Hans

Fassaert                 René

Gebbink                  Theo

Groenemeijer        Johan

Halman                  Ria               Banierdraagster

Heiden van der      Ad

Heuvel van den      Teun

Honingh                  Henk

Hulshof                   Harm

Jansen                    John​

Janssen                   Peter          

Loon van                  Adrie         Banierdrager

Nieuwenhuijzen      Jan

Ouweelen van den  Cor

Queljoe de               Tom           Banierdrager

Rampardarath        Dewdat

Schoorstra              Fred

Sevenich                  Ben            Banierdrager

Smit                         David

Smith                      Gerard        Cdt K.E.D.    

Stapper                   Oswald

Steen van                Ruud

Strijker                   Hans

Theunissen             Herman

Vos                          Alex

Welle                       Bernhard

Wielandt                 Hajo

Winter de                Jan             Coördinator K.E.D.