Click here to edit title

Click here to edit subtitle

                          KED - KOVOM EXERCITIE DETACHEMENT

                                                                         

               

De Stafdienst bestaat uit de volgende leden:

1. Coordinator en bestuurslid van de KOVOM Jan de Winter.

2. Commandant K.E.D. en Parade commandant Peter Janssen.

 

 

Algemeen:

 

1. Peter Janssen en Jan de Winter bepalen voor af hoe we lopen.

2. De Banier wacht staat tijdens een defile onder leiding van de

    commandant van het K.E.D.

3. Als de Banier wacht alleen loopt dan staan ze onder leiding van de

    Banier commandant.

4. Er wordt alleen nog over Banier gesproken en niet over Vaandel.

                 5. De K.E.D. leden incl. de Banierwacht dragen altijd witte handschoenen tijdens een Defile of plechtigheid. 

6. De K.E.D. leden moeten altijd op de zelfde plaats staan klein naar groot.

7. Richten op de rechter kopman.

8. Bij hoofd rechts dan geldt  dat niet voor de rechter kopman.

9. Banier groep alleen de commandant hoofd rechts.

10. Bij defiles zo breed mogelijk marcheren dus over de hele straat.

11. Als het Banier er niet bij is dan aanvulling door de rechter kopman.

12. Onder het marcheren niet praten, roepen of zwaaien.

13. Geen toeschouwers langs de kant de hand geven.

14. Geen vrouwen achter de groep laten meelopen.

15. Een persoon geeft de commando's.

16. De reserve commandant geeft zo nodig het tempo achter aan,  maar loopt

      wel in de groep en niet er buiten.

17. Geen showband er van maken want wij zijn het visite kaartje.

18. We streven er naar een keer per jaar een oefendag te organiseren.

19. Oefenen kan eventueel te Nijmegen bij de A.V.O.M.     Het K.E.D. geeft acte de presence bij uitreikingen van herinneringsmedailles van de KOVOM op de Cold War Medal Day , mits het weer het toelaat.


 

                                                   Bestuursbesluiten met betrekking tot het K.E.D. :

v Het K.E.D. treedt op bij de uitreiking van de herinneringsmedailles van de KOVOM te Bronbeek.

v Bij voldoende aanmeldingen neemt het K.E.D. deel aan:

 

Ø Bevrijdingsdefilé op 5 mei te Wageningen

Ø Bevrijdingsdefilé op 18 september te Eindhoven

 

v   Jan de Winter is binnen het bestuur het aanspreekpunt voor alle zaken het K.E.D. betreffende.  

                                           Leden van het K.E.D.

Baars                  Dick
Blonk                  Jasper

Bosch   van den  Ernst
Dag   voor den    Teus
Fassaert              René
Gool     van          Peter
Groenemeijer      Johan
Halman                Ria
Heuvel  van den   Teun
Honingh               Henk
Hulshof                Harm
Jansen                  John                   

Janssen                Peter

Loon van               Adrie

Nieuwenhuijzen    Jan

Offeren   van         Jan

Ouweelen van den Cor

Queljoe   de           Tom

Rampardarath      Dewdat

Sevenich                Ben

Smit                       David

Stalpers                 Ton

Theunissen            Herman

Vos                         Alexander

Welle                      Bernhard

Winter   de             Jan