Click here to edit title

Click here to edit subtitle

                          KED - KOVOM EXERCITIE DETACHEMENT

                                                                         

               

De Stafdienst bestaat uit de volgende leden:

1. Coordinator en bestuurslid van de KOVOM Jan de Winter.

2. Commandant K.E.D. en Parade commandant Peter Janssen.

 

 

Algemeen:

 

1. Peter Janssen en Jan de Winter bepalen voor af hoe we lopen.

2. De Banier wacht staat tijdens een defile onder leiding van de

    commandant van het K.E.D.

3. Als de Banier wacht alleen loopt dan staan ze onder leiding van de

    Banier commandant.

4. Er wordt alleen nog over Banier gesproken en niet over Vaandel.

                 5. De K.E.D. leden incl. de Banierwacht dragen altijd witte handschoenen tijdens een Defile of plechtigheid. 

6. De K.E.D. leden moeten altijd op de zelfde plaats staan klein naar groot.

7. Richten op de rechter kopman.

8. Bij hoofd rechts dan geldt  dat niet voor de rechter kopman.

9. Banier groep alleen de commandant hoofd rechts.

10. Bij defiles zo breed mogelijk marcheren dus over de hele straat.

11. Als het Banier er niet bij is dan aanvulling door de rechter kopman.

12. Onder het marcheren niet praten, roepen of zwaaien.

13. Geen toeschouwers langs de kant de hand geven.

14. Geen vrouwen achter de groep laten meelopen.

15. Een persoon geeft de commando's.

16. De reserve commandant geeft zo nodig het tempo achter aan,  maar loopt

      wel in de groep en niet er buiten.

17. Geen showband er van maken want wij zijn het visite kaartje.

18. We streven er naar een keer per jaar een oefendag te organiseren.

19. Oefenen kan eventueel te Nijmegen bij de A.V.O.M.     Het K.E.D. geeft acte de presence bij uitreikingen van herinneringsmedailles van de KOVOM op de Cold War Medal Day , mits het weer het toelaat.


 

                                                   Bestuursbesluiten met betrekking tot het K.E.D. :

v Het K.E.D. treedt op bij de uitreiking van de herinneringsmedailles van de KOVOM te Bronbeek.

v Bij voldoende aanmeldingen neemt het K.E.D. deel aan:

 

Ø Bevrijdingsdefilé op 5 mei te Wageningen

Ø Bevrijdingsdefilé op 18 september te Eindhoven

 

v   Jan de Winter is binnen het bestuur het aanspreekpunt voor alle zaken het K.E.D. betreffende.  

                                           Leden van het K.E.D.

 

                                                             
Arkel van J.A. Gool van P.J. Mieldijk L.
Baars A.A. Groot de J. Noordende van 't J
Blonk J Grond P.M.J. Offeren van J.R.
Boon von Ochss?e T Heiden van der A.A. Otten H.
Bosch van den E.A. Hulshof H. Oosterveen A.C.
Bruns F. Janssen P.C. Ouweelen van den C.E.
Cillekens R.F.M. Kamphuizen E.A.P. Queljoe de W.T.C.
Claase R. Kersjes W.P.H. Reniers H.W.
Coomans B.L.W. Klaassen J.G. Schep H.J.P.A.
Dam van J. Knevelman T.G. Schuilenburg van W.J.
Dijk van J.M. Kranen van W. Smits W.A.
Dodeweerd van J. Kroon D.M. Stalder R.
Dong van der J.D.J. Lavieren van F.J. Stapper O.J.W.
Doorn van G.P. Leijen van C. Theunissen H.S.J.
Duim van der C.R. Leijen van P. Vlaanderen van A.
Eck van J.M. Lieshout van Th.J.M. Voor den Dag T.H.
Fassaert R. Lentjes E.G. Wal van de A.W.A.F.
Freriksz A.L. Loon van A.A. Westbroek C.W.
Gerards L.A.M. Meulen van der A.H. Wielandt H.
Gijtenbeek Th.C.B. Meurs G.J. Zeilstra G.W.
  Arkel van J.A. Gool van P.J. Offeren van J.R.
Beek van W. Heiden van der A.A
Pieterson C.G.J.
Blonk J Hulshof H. Ouweelen van den C.E.
Boon von Ochssee T Honingh H. Queljoe de W.T.C.
Bosch van den E.A. Janssen P.C. Reniers H.W.
Bruns F.Jansen A.G. Noordende van 't J.
Bousche R. Heuvel v/d T.J. Welle B.
Coomans B.L.W. Halman R. Stalder R.
Dam van J. Lavieren van F.J. Stapper O.J.W.
Dodeweerd van J. Leijen van C. Theunissen H.S.J.
Donk B.J. Leijen van P. Velden van der S.
Bosch J.L.A. Lentjes E.G. Wielandt H.
Fassaert R.A.E.. Loon van A.A. Voor den Dag T.H.
Fredriksz A.L. Gordt M. Wal van de A.W.A.F.
Groenemeijer J.Mulder L.