Click here to edit title

Click here to edit subtitle

Aanvraag voor lidmaatschap KOVOM

(Dit formulier dient volledig ingevuld te worden)

NB!! U wordt pas ingeschreven als lid nadat uw betaling bij onze administratie is binnen gekomen, tenzij u een machtiging afgeeft. GEEF dit aan in het blokje opmerkingen onder aan deze pagina.

Het te betalen lidmaatschapsgeld bedraagt € 30,- en loopt van 1 januari tot 1 januari:
Indien u lid wordt in november of december, bent u meteen lid voor het gehele opvolgende jaar.

Klik hier voor de machtiging tot automatisch incasso en GEEF dit a.u.b. aan, in het blokje opmerkingen onder aan deze pagina.

HET LIDMAATSCHAPSJAAR LOOPT VAN 1 JANUARI TOT 1 JANUARI

U dient het formulier naar waarheid in te vullen; Het vermelden van een rang waartoe u niet bevorderd bent of het vermelden en dragen van niet verdiende onderscheidingen en/of de veteranenspeld en het opgeven, dat u gediend heeft bij een onderdeel waartoe u niet heeft behoord, is strafbaar en kan leiden tot het weigeren van het lidmaatschap of in een later stadium tot schorsing of zelfs royement.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.